Tranh thiếc treo

160.000

TRANH THIẾC WELCOM & NO SMOKING

✔️ Tranh thiếc 1 tấm kích thước 15*30 cm
✔️ Treo lên 30*30cm

 

 

Danh mục: Từ khóa: